Γνωρίζετε τα ΚΕ.ΣΥ.Π. ;

Τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), θεσπίζονται για πρώτη φορά με το Νόμο 2525/1997.

Στο πλαίσιο της τελευταίας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός στοχεύει εκτός από την παροχή πολύπλευρης πληροφόρησης στους μαθητές για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές και στην παροχή βοήθειας κατά τα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους, ώστε να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις τους, να αναπτύξουν δεξιότητες και να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Το συντονισμό και τη στήριξη των κέντρων αυτών έχει η Δ/νση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ε.Δ.) του Υπουργείου  Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.)

Πιο συγκεκριμένα τα ΚΕΣΥΠ προσφέρουν:

* Συμβουλευτική στήριξη (ατομική, ομαδική) σε μαθητές και νέους για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους αποφάσεις
* Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με γονείς για θέματα σχετικά με τις σπουδές, τα επαγγέλματα, και τις επιλογές των παιδιών τους.
* Αξιόπιστη και έγκυρη πληροφόρηση σε ζητήματα σπουδών, κατάρτισης και αγοράς εργασίας
* Στήριξη στους καθηγητές που διδάσκουν Σ.Ε.Π.
* Ενημέρωση, συντονισμό και υποστήριξη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας που εφαρμόζουν οι καθηγητές στις σχολικές μονάδες
* Υποστηρικτικό υλικό που δημιουργούν και διαθέτουν για την   αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Σ.Ε.Π.

Απευθύνονται:

Σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, μαθητές, καθηγητές, γονείς αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που έχει ανάγκη συμβουλευτικής στήριξης και πληροφόρησης σχετικά με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές του επιλογές.

Διαθέτουν:

* Ψυχομετρικές δοκιμασίες (tests), ικανοτήτων, ενδιαφερόντων, αξιών, λήψης απόφασης …
* Πληροφοριακό και ενημερωτικό υλικό για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγοράς εργασίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
* Βιβλιοθήκη με τίτλους που άπτονται θεμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού
* Σειρά αρχείων:
1. Έντυπων οδηγών σπουδών Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Στρατιωτικών και άλλων σχολών
2. Μεταπτυχιακών σπουδών και Υποτροφιών
3. Ηλεκτρονικών διευθύνσεων
4. Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
5. Οδηγό για σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
6. Αρχείο δημοσιευμάτων που αφορούν τις επαγγελματικές προοπτικές και την αγορά εργασίας
* Πρόσβαση σε δίκτυα / διαδίκτυο
Οργανώνουν:

* Ενημερωτικές συναντήσεις με γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς
* Ημερίδες
* Εκθέσεις πληροφοριακού υλικού σε συνεργασία με το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. , Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς φορείς, συλλόγους-ενώσεις γονέων και κηδεμόνων, διευθυντές σχολικών μονάδων, καθηγητές Σ.Ε.Π.

Συνεργάζονται με:

* Τοπικούς και εθνικούς φορείς δημόσιους και ιδιωτικούς (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.,          Ε.Κ.Ε.Π., Ο.Ε.Ε.Κ., Ο.Α.Ε.Δ., ΙΔΕ.ΚΕ., Ι.Κ.Υ., Γενική γραμματεία νέας γενιάς, ).
* Εκπ/κά Ιδρύματα (γραφεία διασύνδεσης Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.)
* Επιστήμονες, επαγγελματίες, επιχειρήσεις.

Συνδέονται ηλεκτρονικά με:

* Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
* Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
* ΚΕΣΥΠ όλης της χώρας

Βρίσκονται σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε πρωτεύουσες νομών αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Ειδικότερα στην Αττική λειτουργούν τα παρακάτω:

α/α Περ/κη Δ/νση Εκπ/σης Δ/νση Δ/θμιας Εκ/σης ΚΕ.ΣΥ.Π.
1 Αττικής Α΄ Αθήνας Πατησίων
2 Αττικής Α΄ Αθήνας Γαλατσίου
3 Αττικής Α΄ Αθήνας Ηλιούπολης
4 Αττικής Α΄ Αθήνας Αμπελοκήπων
5 Αττικής Β΄ Αθήνας Αγίας Παρασκευής
6 Αττικής Β΄ Αθήνας Νέας Ιωνίας
7 Αττικής Γ΄ Αθήνας Περιστερίου
8 Αττικής Γ΄ Αθήνας Ιλίου
9 Αττικής Γ΄ Αθήνας Αιγάλεω
10 Αττικής Δ΄ Αθήνας Καλλιθέας
11 Αττικής Δ΄ Αθήνας Αλίμου
12 Αττικής Ανατ. Αττικής Αχαρνών
13 Αττικής Ανατ. Αττικής Κορωπίου
14 Αττικής Ανατ. Αττικής Παλλήνης
15 Αττικής Δυτ. Αττικής Ελευσίνας
16 Αττικής Πειραιά Πόρου
17 Αττικής Πειραιά Κερατσινίου
18 Αττικής Πειραιά Πειραιά

     Τέλος στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς της Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης, εξειδικευμένους στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

     Αν θέλετε και σεις να επισκεφθείτε ένα ΚΕΣΥΠ, αρκεί να επικοινωνήσετε με τον Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού του συγκεκριμένου Κέντρου και να κανονίσετε κάποια συνάντηση μαζί του.

Μπέσκου Φιλιώ

Καθηγήτρια στο 4ο ΓΕΛ Π. Φαλήρου

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *