Σχολικές εκδρομές : Μύθοι και πραγματικότητα

΄Αρχισε λοιπόν κι αυτή η σχολική χρονιά και σε λίγες εβδομάδες οι μαθητές της Γ΄ τάξης στα Λύκεια θα αρχίσουν να σχεδιάζουν την εκδρομή τους. Μια εκδρομή  που για πολλά παιδιά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής στο Λύκειο, έχει δε το χαρακτήρα της «εκπαιδευτικής».

Σύμφωνα με το νόμο υπάρχουν ακόμη οι σχολικοί περίπατοι (5 ανά έτος) που γίνονται στη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου, επισκέψεις στη Βουλή, οι διδακτικές επισκέψεις όπου δίνεται η δυνατότητα διεξαγωγής του μαθήματος σε εξωσχολικούς χώρους, οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές και αδελφοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο υλοποίησης διμερών προγραμμάτων ή συμμετοχών σε διεθνείς συναντήσεις και διαγωνισμούς καθώς και στο πλαίσιο αδελφοποιήσεων μεταξύ σχολείων και τέλος οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (περιβαλλοντικές εκπαιδεύσεις κλπ) είναι αυτές που χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικές εκδρομές.

Η κυρίως όμως εκδρομή την οποία κάποιοι μαθητές περιμένουν πως και πως από την Α΄Λυκείου, είναι η κλασσική 5-ήμερη της Γ΄Λυκείου.Μια εκδρομή η οποία τα τελευταία χρόνια έχει καταντήσει να είναι μια βιομηχανία κέρδους για τα πρακτορεία και όχι μόνο, ενώ θα μπορούσαν οι μαθητές με τη στήριξη και τη βοήθεια των Συλλόγων Γονέων να κερδίσουν πολύ περισσότερα.

Οι εκπαιδευτικές εκδρομές σύμφωνα με το νόμο πραγματοποιούνται από  15/10 έως 18/12, ή από 1/2  μέχρι και 15 ημέρες πριν τη λήξη του σχολικού έτους.Στόχος των μαθητών είναι να γίνει η εκδρομή την πρώτη περίοδο διότι οι συμμετοχές είναι μεγαλύτερες, ενώ τη δεύτερη περίοδο έχουν μπει για τα καλά στη ροή του προγράμματος και το ρυθμό του διαβάσματος εν’ όψει των Πανελλαδικών, και έτσι οι συμμετοχές είναι πάντα λιγότερες  με ορατό πάντα τον κίνδυνο να χαθεί η εκδρομή.Οι μαθητές λοιπόν επιλέγουν  με ψηφοφορία μεταξύ 2-3 προορισμών, που κάποια στιγμή προτείνονται και διαδίδονται ανά τις τάξεις.

Δυστυχώς εδώ σε πολλά σχολεία λειτουργεί το παρασκήνιο:                                 Εκπρόσωποι πρακτορείων – που κάθε άλλο παρά σοβαρά χαρακτηρίζονται – πλησιάζουν στα διαλείμματα τα σχολεία και επιδιώκουν να έρθουν σε επαφή με μαθητές της Γ΄ τάξης του 15-μελούς, με σκοπό να τους κατευθύνουν σε συγκεκριμένο προορισμό όπου προφανώς έχουν μεγαλύτερο   κέρδος.     Το δέλεαρ: ένα  μεγαλύτερο δωμάτιο (σουϊτα) για τους 2-3 του 15-μελούς, τα ποτά πληρωμένα στο μαγαζί που θα διασκεδάσουν ή στην καλύτερη περίπτωση ένα χαρτζιλίκι των 50 €, ποσό διόλου ευκαταφρόνητο για τα παιδιά και ειδικά σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία.Το γεγονός αυτό έλαβε χώρα πέρυσι σε Λύκειο στον Άλιμο, αλλά η έγκαιρη και αποφασιστική παρέμβαση του υποδιευθυντή και μελών του Συλλόγου Γονέων που ήταν παρόντες απομάκρυνε τους επιτήδειους του πρακτορείου.

Αφού λοιπόν προκηρυχθεί από το Διευθυντή  η εκδρομή στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας, απαιτούνται τουλάχιστον 3 προσφορές σε κλειστό φάκελο. Οι προσφορές  αξιολογούνται  από 5-μελή επιτροπή (Διευθυντής, 2 συνοδοί καθηγητές, 1 εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και 1 εκπρόσωπος των μαθητών), επιλέγεται η καλύτερη προσφορά, ακολούθως συντάσσεται πρακτικό επιλογής του συγκεκριμένου πρακτορείου και μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων υπογράφεται η σύμβαση με το ταξιδιωτικό γραφείο.

Αυτονόητο είναι ότι το πρακτορείο φροντίζει να έχει καλές σχέσεις με τη Διεύθυνση του σχολείου ( για την ομαλή εκτέλεση της εκδρομής κλπ).  Στο στάδιο αυτό είναι που κατά το παρελθόν έχουμε δει να παίρνουν μέρος στην εκδρομή πρόσωπα εντελώς ξένα με την εκπαιδευτική κοινότητα  (δηλαδή εκτός διδακτικού προσωπικού, συγγενείς κλπ)

Φαινόμενα αυτού του τύπου αλλά και οργανωτικά θέματα προσπάθησε να βάλει σε τάξη το Υπουργείο με την υπ. αριθ.  Γ2/129287, ΦΕΚ 2769 τεύχος Β΄, 2-11-2011 απόφαση της Υφυπουργού Ε. Χριστοφιλοπούλου.    Η συγκεκριμένη  απόφαση ορίζει αναλυτικά και με σαφήνεια τις προϋποθέσεις των μετακινήσεων καθώς και τη διαδικασία που ακολουθείται:

1) Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων 25 ημέρες πριν την εκδρομή.  

α) Ορισμός του αρχηγού (μόνιμος εκπαιδευτικός)

β)  Συνοδοί καθηγητές ένας ανά 30 μαθητές στο εσωτερικό και ένας ανά 20 στο   εξωτερικό.

2) Αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο οφείλει να δώσει ο Διευθυντής στους γονείς μαζί με την  αίτηση συμμετοχής του μαθητή.  

3) Συμμετοχή του 70% των μαθητών.

4) Συμμετοχή με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων 2 μελών του Συλλόγου Γονέων (με δικά τους έξοδα) χωρίς να μειωθεί ο αριθμός των συνοδών καθηγητών.

5) Άρθρο 8, §6 : «απαγορεύεται αυστηρά σε οποιοδήποτε άλλο άτομο, πλην των αναφερομένων στην πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών, με οικονομική ή χωρίς οικονομική επιβάρυνση να συμμετέχει σε σχολική  εκδρομή-μετακίνηση».

 Και αν το Υπουργείο δίνει λύση στο θέμα των μετακινήσεων, εξακολουθεί να υπάρχει το θέμα με τα πρακτορεία. Εδώ πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος του κάθε γονέα χωριστά, των καθηγητών αλλά και βέβαια των Συλλόγων Γονέων που πρέπει πέρα από τη σωστή ενημέρωση που πρέπει να κάνουν στα παιδιά, να έχουν και συνεχή παρουσία στα σχολεία ώστε να αποτρέπουν στο μέτρο του δυνατού φαινόμενα σαν κι αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω για τους πράκτορες.Πρακτορεία που εφαρμόζουν τέτοιες πρακτικές  δεν νοούνται ως σοβαρά, όπως επίσης και αυτά που δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους ή δίνουν επιλεκτικά παροχές που δεν προβλέπονται στην αρχική τους προσφορά. Αυτά θα πρέπει η σχολική μονάδα να τα αποκλείει από το διαγωνισμό την επόμενη χρονιά εφόσον και πάλι καταθέσουν προσφορά.   Οι Σύλλογοι Γονέων οφείλουν να είναι κοντά και να επιδιώκουν κάθε φορά να πετύχουν το καλύτερο για τους μαθητές. Ειδικά αυτή τη δύσκολη οικονομικά εποχή  ο ρόλος μας είναι και πρέπει να είναι πιο ουσιαστικός όχι μόνο στο θέμα των εκδρομών, αλλά και σε όλα τα θέματα που αφορούν τη σχολική μονάδα.

Άλλωστε για τα παιδιά μας μιλάμε και δεν νοείται να μην τα υποστηρίζουμε.

                                                                                       Ν. ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

                                                                                       Πρόεδρος Συλ. Γονέων

                                                                                       4ου ΓΕΛ Παλ. Φαλήρου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *