Αλλάζει ξανά το σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

Νέες αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών της Γ΄ Λυκείου και στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προωθεί το υπουργείο Παιδείας

Μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με δηλώσεις του Ανδρ. Λοβέρδου, θα ανακοινωθεί η επανεισαγωγή της Πληροφορικής ως εξεταζόμενο μάθημα στις πανελλαδικές εξετάσεις για τα τμήματα της Πληροφορικής, ενώ ως μαθήματα επιλογής θα εισαχθούν το σχέδιο και οι ξένες γλώσσες για την εισαγωγή στα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε αυτά τα μαθήματα, όπως είναι η Αρχιτεκτονική και οι ξενόγλωσσες φιλολογίες.

Ειδικότερα, πρόθεση του υπουργείου Παιδείας είναι η Πληροφορική να καταργηθεί από μάθημα γενικής παιδείας στην Γ΄ Λυκείου και να εισαχθεί ως μάθημα κατεύθυνσης (για όσους υποψηφίους ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα τμήματα της Πληροφορικής), γεγονός που θα επιφέρει αφενός ανακατατάξεις στις ώρες διδασκαλίας καθηγητών άλλων ειδικοτήτων και αφετέρου στη δυνατότητα επιλογών στους υποψήφιους.

Δεν γνωρίζουν τίποτα

Παράλληλα, ο υφυπουργός Παιδείας, κ. Δερμεντζόπουλος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή που αφορούσε το γεγονός ότι ακόμη οι μαθητές δεν γνωρίζουν σε ποια επιστημονική κατεύθυνση θα ενταχθεί καθένα από τα 450 τμήματα ΑΕΙ/ΤΕΙ και το μάθημα βαρύτητας για την εισαγωγή σε καθένα, δήλωσε ότι η Υπουργική Απόφαση σχετικά με τις ομάδες προσανατολισμού στο Λύκειο θα εκδοθεί πριν από τις 30 Μαΐου 2015 και ότι ο υπουργός Παιδείας θα έρθει σε επαφή με τους υπουργούς Εθνικής Αμυνας και τους Προστασίας του Πολίτη για να δουν πώς θα ενταχθούν και οι αστυνομικές και στρατιωτικές σχολές μέσα στο όλο σύστημα.

Ωστόσο, ο νόμος 4163 στο άρθρο 4 αναφέρει: «Ο καθορισμός του συντελεστή βαρύτητας σε ένα (1) μάθημα, από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα, ανά σχολή ή τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση πραγματοποιείται με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της σχολής ή του τμήματος, η οποία περιέρχεται σε αυτόν έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους και ισχύει για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μαθητών της Α΄ Τάξης του σχολικού έτους στο οποίο αυτή προτείνεται».

Δηλαδή τα παιδιά που φέτος είναι στη Β΄ Λυκείου έπρεπε να γνωρίζουν μέχρι την 1-3-2014 το μάθημα αυξημένης βαρύτητας της κάθε σχολής, αλλά ακόμα μέχρι σήμερα το υπουργείο Παιδείας δεν το έχει ανακοινώσει.

Την ίδια ώρα οι μαθητές που φοιτούν φέτος στη Β΄ τάξη του Λυκείου, έχουν δοκιμάσει τη χρονιά που πέρασε την Τράπεζα Θεμάτων και ετοιμάζονται, αποψιλωμένοι αριθμητικά, για τον φετινό β΄ γύρο, ενώ οι μαθητές της φετινής Α΄ τάξης του Λυκείου κάνουν αυτές τις μέρες τα πρώτα τους βήματα στον απόηχο της στρατιάς μετεξεταστέων συμμαθητών τους της προηγούμενης χρονιάς.

Οι νέες παρεμβάσεις

Στο αναλυτικό πρόγραμμα της Γ΄ Λυκείου αλλάζουν τα ακόλουθα:

• Αφαιρείται το δίωρο μάθημα της Εισαγωγής στις Αρχές της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, που είναι μάθημα γενικής παιδείας και διδάσκεται σε όλους τους μαθητές.

• Οι ώρες της Γυμναστικής (εύλογα για όλους τους μαθητές) από μία γίνονται δύο.

• Προστίθενται ως μαθήματα επιλογής το Σχέδιο και τα Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά για όσους επιλέξουν να εισαχθούν σε τμήματα που απαιτούν την εξέταση των αντίστοιχων μαθημάτων.

• Εισάγεται το μάθημα της Πληροφορικής ως πανελλαδικώς εξεταζόμενο για τους μαθητές που θα επιλέξουν την ομάδα προσανατολισμού των θετικών επιστημών. Το μάθημα θα διδάσκεται 6 ώρες και όσοι μαθητές το επιλέξουν δεν θα διδάσκονται Χημεία (επίσης έχει 6 ώρες).

Την Πληροφορική θα πρέπει να επιλέγουν όσοι υποψήφιοι θέλουν να διεκδικήσουν εισαγωγή σε τμήμα ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής και τη Χημεία εκείνοι που θέλουν να εισαχθούν σε τμήμα με βασικό μάθημα τη Χημεία. Η αλλαγή αυτή μπορεί να στερήσει από τους υποψηφίους επιλογές σπουδών, καθώς τους βάζει διλήμματα μεταξύ περιζήτητων σχολών (π.χ. μεταξύ Ιατρικής και τμημάτων Η/Υ, και μεταξύ Χημικών Μηχανικών και τμημάτων Η/Υ), ενώ απροσδιόριστο είναι το βασικό μάθημα για σχολές όπως των Πολιτικών Μηχανικών.

Η διάρθρωση

Με βάση το νέο σύστημα εισαγωγής, που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά το 2016 για τους μαθητές της φετινής Β΄ Λυκείου και το 2017 για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου, ισχύουν τα ακόλουθα:

*Τέσσερις πανελλαδικού τύπου εξετάσεις καλούνται να δώσουν οι φετινοί μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου στην προσπάθειά τους να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με το νέο σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι τρεις πρώτες φορές για να προαχθούν από τάξη σε τάξη και να πάρουν το απολυτήριο, και η τελευταία, η τελική -αφού θα έχουν πάρει το απολυτήριο Λυκείου- για να εισαχθούν σε ΑΕΙ.

*Το 50% των θεμάτων στις προαγωγικές Α΄ και Β΄ Λυκείου και στις απολυτήριες εξετάσεις Γ΄ Λυκείου για όλα τα μαθήματα θα προέρχεται από Τράπεζα Θεμάτων και το υπόλοιπο 50% από τον διδάσκοντα.

*Εκτός από τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσει ο μαθητής στα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα θα μετρά και ένας 5ος βαθμός, που φέρει την ονομασία Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης (ΒΠΑ).

Ο βαθμός αυτός εξάγεται από τις επιδόσεις του μαθητή στις τρεις τάξεις του Λυκείου. Ο βαθμός προαγωγής των δυο πρώτων τάξεων καθώς και ο βαθμός απόλυσης πολλαπλασιάζονται με συντελεστή που είναι 0,4 για την Α΄ τάξη, 0,7 για τη Β΄ και 0,9 για τη Γ΄. Το άθροισμα των βαθμών αυτών διαιρείται με το δυο και εξάγεται ο ΒΠΑ.

Ο Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης αναπροσαρμόζεται αν είναι μεγαλύτερος ή της μίας μονάδας από τον μ.ό. των 4 πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ή αν είναι μικρότερος. Αν είναι μεγαλύτερος από 1 μονάδα αναπροσαρμόζεται ώστε να απέχει 1 μονάδα από τον μ.ό. των 4 μαθημάτων (π.χ. αν μέσος όρος 4 μαθημάτων είναι 15 και ο ΒΠΑ είναι 17 θα διαμορφωθεί στο 16). Αν, αντιθέτως, είναι μεγαλύτερος μέχρι 1 μονάδα, δεν αναπροσαρμόζεται.

Σε περίπτωση που ο ΒΠΑ είναι μικρότερος αναπροσαρμόζεται προς τα επάνω μέχρι 1 μονάδα και όχι περισσότερο από το Μ.Ο των 4 μαθημάτων. Δηλαδή αν ο μ.ό. των 4 μαθημάτων είναι 15 και ο ΒΠΑ είναι 13 αναπροσαρμόζεται κατά μια μονάδα και το 13 γίνεται 14. Αν ο ΒΠΑ είναι 14,5 και ο μ.ό. των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων είναι 15 τότε το 14,5 αναπροσαρμόζεται και γίνεται 15 όσο και ο μ.ό. των πανελλαδικών μαθημάτων.

Ειδικότερα, με βάση το νέο σύστημα εισαγωγής, που ψηφίστηκε πέρυσι και θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2016 για τους μαθητές της φετινής Β΄ Λυκείου, ισχύουν τα ακόλουθα:

Ομάδες προσανατολισμού δεν έχει η Α΄ τάξη, άλλα η Β΄ και η Γ΄ Λυκείου. Ο μαθητής στη Β΄ Λυκείου πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο κατευθύνσεις: των ανθρωπιστικών και των θετικών σπουδών.

Στην Γ΄ Λυκείου θα επιλέξει μεταξύ των: α) ανθρωπιστικών σπουδών, β) οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών σπουδών και γ) θετικών σπουδών, οι οποίες οδηγούν σε σχολές πέντε επιστημονικών πεδίων. Επιλέγοντας πεδίο, ο μαθητής θα εξεταστεί σε 4 μαθήματα, διεκδικώντας μία θέση σε συγκεκριμένη ομάδα σχολών.

Στις ομάδες προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, καθώς και σε αυτή των Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών προσφέρονται από δύο πεδία επιστημονικής εξειδίκευσης ανάλογα με τα τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ που επιθυμεί να εισαχθεί ο κάθε υποψήφιος.

Από την “Εφημερίδα των Συντακτών”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *