Επιστολή προς Διαβουλευτική για χρηματοδότηση

 

Αριθ. Πρωτ. : 67                                                       Παλ. Φάληρο,  19-11-2012

Προς:  Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

ΘΕΜΑ:  Χρηματοδότηση σχολείων

 

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Όπως γνωρίζετε εδώ και αρκετό καιρό τα σχολεία ανήκουν  στην αρμοδιότητα των Δήμων. Αυτονόητο είναι λοιπόν ότι ο Δήμος έχει και την ευθύνη (εκτός βέβαια από το αμιγώς εκπαιδευτικό μέρος) για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Η δυσχερής βέβαια οικονομική συγκυρία της χώρας μας έχει ως αποτέλεσμα την δραματική μείωση της χρηματοδότησης της κυβέρνησης προς τα σχολεία μέσω των ΕΣΕ.

Ως αποτέλεσμα αυτού τα σχολεία μας βρίσκονται σήμερα στη χειρότερη οικονομική κατάσταση των τελευταίων χρόνων.Σε σχέση με την περυσινή χρηματοδότηση, υπάρχει μείωση της τάξεως περίπου 40%, ή σε απόλυτες τιμές 117.000€.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι τα σχολεία δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν κάτω από αυτό το ασφυκτικό περιοριστικό πλαίσιο. Γνωρίζετε επίσης ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στις ανάγκες που υπάρχουν. Έξοδα σχολείων δεν είναι μόνο οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ και  η θέρμανση που πληρώνονται κεντρικά από τις ΕΣΕ, αλλά και πληθώρα άλλων εξόδων.

Γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας έχει καταφέρει με σωστή διαχείριση να είναι από τους λίγους Δήμους στη χώρα μας που είναι πλεονασματικός.

Στα πλαίσια αυτά η Ένωση Γονέων Παλαιού Φαλήρου ζητά την έκτακτη χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων ώστε να μπορέσουν τα σχολεία να ανταποκριθούν  στις ανάγκες τους.

ΓΙΑ    ΤΟ  ΔΣ

Ο  Πρόεδρος                                                                              Η Γεν.Γραμματέας

Μητσογιάννης Νίκος                                                                  Μούλτου  Έλενα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *