Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση 17-2-14

 

Αριθ. πρωτ: 103                                                                                 Παλ. Φάληρο 03-02-2014

Προς: Εκπροσώπους των Συλλόγων

στην Ένωση Γονέων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΣΕ   ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ   ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το ΔΣ της Ένωσης  Γονέων καλεί όλους τους εκλεγμένους εκπροσώπους των Συλλόγων   στην ετήσια τακτική   Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει τη

Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 6:30 μμ

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του 5ου Δημοτικού (Λεωφ. Αμφιθέας 29)

Θέματα:

1)    Εκλογή Προεδρείου

2)    Διοικητικός απολογισμός ΔΣ

3)    Οικονομικός απολογισμός ΔΣ

4)    Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

5)    Απαλλαγή των μελών του ΔΣ

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η ΓΣ θα επαναληφθεί στις 24 Φεβρουαρίου 2014, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα, όπως ορίζει το καταστατικό.

Επειδή σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο δικαίωμα συμμετοχής στη ΓΣ έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη, παρακαλούμε όπως μέχρι  την έναρξη της συνέλευσης καταβάλλετε τις ετήσιες συνδρομές σας (20€ ανά εκλεγμένο εκπρόσωπο κάθε Συλλόγου). Επίσης παρακαλούμε τους Συλλόγους που δεν έχουν ενημερώσει ακόμη για τυχόν μεταβολές στη σύνθεση τους ΔΣ και τους εκπροσώπους, να ενημερώσουν μέχρι την έναρξη της συνέλευσης.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο  Πρόεδρος                                                                                                   Η Γεν.Γραμματέας

Μητσογιάννης Νίκος                                                                                        Μούλτου ΄Ελενα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γονέων, καλεί τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων Γονέων, καθώς και τους εκλεγμένους εκπροσώπους,

στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης,

που θα γίνει τη

Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 6:30 μ.μ.

στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 5ου Δημοτικού σχολείου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *