Πρόσκληση Συλλόγων Δευτεροβάθμιας σε συνάντηση 10-04-13

 

Αριθ. Πρωτ. : 83                                                                               Παλ. Φάληρο,  10-04-2013

Προς:  ●Διοικητικά Συμβούλια   Συλλόγων Γονέων  Δευτεροβάθμιας

             ●Εκπροσώπους Συλλόγων Δευτεροβάθμιας  στη ΄Ενωση

 

ΘΕΜΑ:  Συνάντηση Συλλόγων με  το ΔΣ  της Ένωσης

 

Το ΔΣ της Ένωσης Γονέων καλεί  τους  εκπροσώπους των Συλλόγων στην Ένωση καθώς και τα Διοικητικά συμβούλια των Συλλόγων, σε συγκέντρωση –  ενημέρωση  την   Τετάρτη 17-4-2013 και ώρα 07:00 μμ, στο 5ο Γυμνάσιο   (Ζεφύρου 20).

Στη συνάντηση θα συζητηθούν όλα τα τρέχοντα θέματα που αφορούν τα σχολεία μας (χρηματοδότηση, επισκευές, συγχωνεύσεις κλπ ) ώστε  να καθορίσουμε την παραπέρα δράση μας.

ΓΙΑ    ΤΟ  ΔΣ

Ο  Πρόεδρος                                                                                             Η Γεν.Γραμματέας

 

Μητσογιάννης Νίκος                                                                                  Μούλτου  Έλενα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *