Δευτεροβάθμιας

ΜΕΛΗ  ΕΣΕ   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. Φωστηρόπουλος Ιωάννης  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2. Καρκατσέλης Δημήτριος  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

3. Μητσογιάννης Νίκος (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ)

4. Ζάγκα Μαρία

5. Τεντόμας Κωνσταντίνος

6. Παπαγιαννοπούλου Ελένη

7. Πιαστοπούλου Πηνελόπη

8. Γεωργίου Κλαίρη

9. Αρσενίδου Αναστασία

10.Σπυριούνη Παναγιώτα

11. Πάνος Βασίλειος

12. Μεσσάρη Αναστασία

13. Χάγιος Χαράλαμπος (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΑΘΗΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)