Πρωτοβάθμιας

ΜΕΛΗ Ε.Σ.Ε.  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. Φωστηρόπουλος Ιωάννης  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2. Ξυνού Αγγελική (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

3. Μηλαϊτη Μαρία

4. Καμαριάς Σταμάτιος

5. Μιχαηλίδης Μιχαήλ

6. Βλέτσας Χρίστος

7. Μαραντίδου Μαρία

8. Μάρκου Αναστασία

9. Τραγαζίκης Παναγιώτης

10. Μαντζαβράκου Ανθή

11. Μπαρούνη-Κατσιγιάννη Μαίρη (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ)