4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

ΔΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ  ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ         :

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  :
ΤΑΜΙΑΣ                 :
ΜΕΛΟΣ                 :
ΜΕΛΟΣ                 :
ΜΕΛΟΣ                 :

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *