8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ   8ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι η σύνθεση του ΔΣ είναι η ακόλουθη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :            Γεμενής Δημήτριος

AΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :    Παπαδημητρίου Γιώτα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :        Κολώνια Κωνσταντίνα

ΤΑΜΙΑΣ :                   Κρομλίδης Ηρακλής

ΕΦΟΡΟΣ :                Ευσταθίου Καλλιόπη

ΜΕΛΟΣ :                   Κεσιμίδης Ανέστης

ΜΕΛΟΣ :                   Θώδη Αικατερίνη

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *