8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ   8ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

Παλ. Φάληρο 10/10/2016

Σας ενημερώνουμε ότι η σύνθεση του ΔΣ είναι η ακόλουθη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :            Γεμενής Δημήτριος      τηλ. 6937-592750

AΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :    Παπαδημητρίου Γιώτα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :        Κολώνια Κωνσταντίνα

ΤΑΜΙΑΣ :                   Παπαργύρη Γεωργία

ΕΦΟΡΟΣ :                Τσακμάκη Αθηνά

ΜΕΛΟΣ :                   Καξερής Γιώργος

ΜΕΛΟΣ :                   Φακίνου Ανδριανή

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *