9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΟΝΕΩΝ  ΚΑΙ  ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ             :

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ     :

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          :

ΤΑΜΙΑΣ                     :

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :

ΜΕΛΟΣ                     :

ΜΕΛΟΣ                     :

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *