Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Πρόεδρος

Γεωργάτης Τάσος

Αντιπρόεδρος

Φαράκλα Ρεγγίνα

Γεν. Γραμματέας

Αγγελάκη Γκαλιούρα Άννα

Ταμίας

Αξίσας Νικόλαος

Μέλος

Ζία Κυριάκου Λιλιάνα

Μέλος

Λόη Παπαβασιλείου Καλίνα

Μέλος

Μπουτσουφάκου Πελαγία