Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΑΧ.ΚΩΔ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

e-mail

1

1ο Γυμνάσιο

Ναιάδων 39

17561

210.9813.607

210 9889.750

Πάνος Βασίλειος

mail@1gym-p-falir.att.sch.gr

2

2ο Γυμνάσιο

Τερψιθέας 35

17563

210 9819.543

210 9833.992

Ροδίτου Σοφία

mail@2gym-p-falir.att.sch.gr

3

3ο Γυμνάσιο

Β. Βέρρα 1 & Παμφυλίας

17564

210 9344.481

210 9318.525

Κωστάκης Παναγιώτης

 

mail@3gym-p-falir.att.sch.gr

4

4ο Γυμνάσιο

Μενάνδρου 9 & Πυθαγόρα

17563

210 9836.570

210 9852.200

Μεσσάρη Αναστασία

mail@4gym-p-falir.att.sch.gr

5

5ο Γυμνάσιο

Ζεφύρου 20

17564

210 9430.600

210 9407.990

Καπετανάκης Γεώργιος

mail@5gym-p-falir.att.sch.gr