ΜΕΛΗ ΔΕΠ (2019-2020)

Φωστηρόπουλος Ιωάννης  (Πρόεδρος)

Μητσογιάννης Νίκος  (Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων)

Μπότσης Νικόλαος (Εκπρόσωπος Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Δ Αθήνας)

Τσίγκα Σμαράγδα (Εκπρόσωπος Δ Αθήνας Δευτεροβάθμιας)

Θανόπουλος Ιωάννης (Εκπρόσωπος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Παλαιού  Φαλήρου)

Σπυρίδωνος Ελένη (Εκπρόσωπος ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας)

Κασιμάτης Εδμόνδος  (Εκπρόσωπος Εμπορικού & Επαγγελματικού Συλλόγου Παλαιού Φαλήρου)

 

 

Το γραφείο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας στεγάζεται στην οδό Αγίου Αλεξάνδρου 75α στον 1ο όροφο

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2109815323, 2109887139

Οι αρμοδιότητες της ΔΕΠ περιγράφονται στο άρθρο 50 του Ν 1566/85 και αναλύονται ως εξής:

 • Σε κάθε Δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα ή τμήμα του ή κοινότητα λειτουργεί δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας η οποία αποτελείται από
  Α) το Δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ως πρόεδρος.
  Β) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών,
  Γ) ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  Δ) ένα διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  Ε) εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων όπου υπάρχουν, που ορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο.
  ΣΤ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών αν υπάρχει
 • Στις συνεδριάσεις της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας μετέχει χωρίς ψήφο και εκπρόσωπος της τοπικής επιτροπής λαικής επιμόρφωσης αν υπάρχει.
 • Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση κατάργηση και συγχώνευση σχολείων, την επισκευή και συντήρηση τους καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.
 • Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας συγκροτείται με απόφαση του οικείου Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, ύστερα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων και φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή και λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν οριστεί.
 • Με αποφάσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας, η θητεία των μελών της η οργάνωση της γραμματείας της και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
 • Οι εισηγήσεις της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας υποβάλλονται στο νομαρχιακό συμβούλιο και μπορούν να κοινοποιούνται και στη νομαρχιακή ή επαρχιακή επιτροπή παιδείας.