Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΑΧ.ΚΩΔ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

e-mail

1

1ο ΓΕ.Λ.

Ναιάδων 39

17561

2109814.324

2109814.317

Ορφανόπουλος  Βασίλειος

mail@1lyk-p-falir.att.sch.gr

2

2ο ΓΕ.Λ.

Τερψιθέας 35 & 28ης Οκτωβρίου

17563

2109824.360

2109833.993

Γράψας Γιάννης mail@2lyk-p-falir.att.sch.gr

3

3ο ΓΕ.Λ.

Β. Βέρρα 3 & Ανδρομάχης

17564

2109327.308

2109326.727

Τσίγκα Σμαράγδα

mail@3lyk-p-falir.att.sch.gr

4

4ο ΓΕ.Λ.

Καρτσιβάνη 12 & Χαρίτων

17564

2109430.178

2109407.787

 Τζελέπης Χαράλαμπος

Γιανναγάς Ιωάννης

mail@4lyk-p-falir.att.sch.gr