Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Πρόεδρος

Σιέμου – Κοτανδρέα  Έφη

Αντιπρόεδρος

Γουλιαρμής Χριστόδουλος

Γεν. Γραμματέας

Γασπαράκη Ζαφειρία

Ταμίας

Καραμιχαλης Μανώλης

Έφορος

Λαμπρακοπούλου Ιωάννα

Μέλος

Μοσχονά Μαρία

Μέλος

Παπαπετρόπουλος Αθανάσιος