Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Πρόεδρος

Αμολοχίτου-Σιδέρη Σοφία

Αντιπρόεδρος

Χατζηπαναγιώτης Γρηγόρης

Γεν. Γραμματέας

Αλγκίν – Λώλου Σμαρώ

Ταμίας

Μπατζανόπουλος Μπάμπης

Ειδ. Γραμματέας

Γεωργίου Καβαλιέρου   Αστέρω

Έφορος

Χάλιου Έφη

Μέλος

Σινοπούλου-Παπαδοπούλου Ελισάβετ