Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Πρόεδρος

Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος

Βαμβακάς Ιωάννης

Γεν. Γραμματέας

Πάντος Δημήτριος

Ταμίας

Κουλούρης Τρύφων

Μέλος

Πετρίδη Ελένη

Μέλος

Καβύρης Γεώργιος

Μέλος

Λούγαρης Βασίλειος