Πρόεδρος Μαρία Μαραντίδου  
Αντιπρόεδρος Χριστίνα Κυριακοπούλου  
Γ. Γραμματέας Μαρίνα Νικολάου  
Ταμίας Ζέφη Γασπαράκη  
Έφορος Τούλα Φειδεροπούλου  
Μέλος Δημήτρης Γεμενής  
Μέλος  Γιώργος Καξερής