Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Πρόεδρος

Λουκρέζη – Καψιώτη Λήδα

Αντιπρόεδρος

Τοτόλου Δήμητρα

Γεν. Γραμματέας

Παπασταματίου Μαρία

Ταμίας

Νικοπούλου Τίνα

Ειδ. Γραμματέας

Καλαφάτη Μαρίνα

Μέλος

Ματζούνη Χρύσα

Μέλος

Σμπαρούνη Έση