Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Πρόεδρος

Συκιώτη  Έφη

Αντιπρόεδρος

Σακκά Χαρά

Γεν. Γραμματέας

Ζηλάκου Σταμτίνα

Ταμίας

Ρόταρ Τατιάνα

Ειδ. Γραμματέας

Χρυσακοπούλου Ορσαλία

Μέλος

Μαρέτσικου Πέννυ

Μέλος

Λαμπροπούλου Μαρία