Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Πρόεδρος

 Βότσιου-Λαδά  Μαρία

Αντιπρόεδρος

Αλιμπέρτης Αντώνης

Γεν. Γραμματέας

Μαριάννα Μπουντούνου Δεματά

Ταμίας

Παναγιώτα Νικολάου Κακαρινέλη

Αναπλήρ. Ταμίας

Βάνια Παπαδήμα Χατζίδη

Μέλος

Σταματελοπούλου  Μαρία

Ειδ. Γραμματέας

Σατολιάς Δημήτρης