Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Πρόεδρος

Γεωργατσέλλου-Βέλου Ελένη

Αντιπρόεδρος

Σαβάδης Ανδρέας

Γεν. Γραμματέας

Λαμπροπούλου Νάσια

Ταμίας

Γεωργατσέλλος Μάνος

Ειδ. Γραμματέας

Ταμίας Β.

Λειβαδιώτου Τατιάνα

Μέλος

Γραμματικός Ανδρέας