Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Πρόεδρος

Βασιλειάδη Αγγελική

Αντιπρόεδρος

Ντούσης Γιώργος

Γεν. Γραμματέας

Πασχάκη – Τρίγκα Βασιλική

Ταμίας

Καρούνια Μαντώ

Μέλος

Σουλιμέτσης Γιώργος