Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Πρόεδρος

Θεοδώρα Κιούση-Χατζηκυριάκου

Αντιπρόεδρος

Σύρος Απόστολος

Γεν. Γραμματέας

Σαχινίδου Έυη

Ταμίας

Σαλαγιάννης Χαράλαμπος

Έφορος

Φαγκρίδα Καλμπένη Βίκη

Μέλος

Παντελής Δράκος

Μέλος

Φαναράς Δημήτρης