Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Πρόεδρος

Τζάνου – Τριανταφύλλου Δέσποινα

Αντιπρόεδρος

Ελευθεριάδης Στέλιος

Γεν. Γραμματέας

Αθανασίου Ελένη

Ταμίας

Δερτούζου Μαρία

Μέλος

Λιάλιου – Μεντή Μαριάννα

Μέλος

Παππά – Πασκαλογουλάρη Κατερίνα

Μέλος

Παπαδημητρίου -Χαλαντζούκα Ιουλία