ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Λεωφ. Αμφιθέας 29

Παλαιό  Φάληρο 17564

Τηλ – FAX:   210 – 9431966

e-mail: goneis.palfaliro@gmail.com

Αρχείο καταγραφής προβλημάτων & αμέσων αναγκών σχολικών μονάδων

Το αρχείο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό να λάβει γνώση το Δ.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ για τα προβλήματα του κάθε σχολείου, κτιριακά και μη ώστε να μπορεί να βοηθήσει πιέζοντας τους αρμόδιους φορείς για την άμεση επίλυση τους.

Το αρχείο πρέπει να συμπληρώνετε από τα Δ.Σ. των Συλλόγων με τα εξής θέματα.

1.Κτιριακά θέματα.

2.Εξοπλισμός.

3.Εξοπλισμός ολοήμερου.

4.Οπτικοακουστικό υλικό.

5.Αναλώσιμα.

6.Αναλώσιμα υγιεινής.

7.Αν έχει γίνει γραπτή ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και ποτέ ( ημερομηνία & αρ. πρωτ.)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και στη συνέχεια επιλέξτε ένα αρχείο σε μορφή word. η pdf.
και κάνετε αποστολή :