Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Διαπολιτισμικού Δημοτικού