Παλ. Φάληρο 15-09-2014

 

Προς:  ΔΣ Συλλόγων Γονέων

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι υπεύθυνοι επαφής από τα μέλη του ΔΣ της Ένωσης για κάθε σχολική μονάδα  είναι οι εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

1Ο   Μητσογιάννης Ν. – Δουλόπουλος Γ.

2Ο   Τσαούσογλου Δ. – Θωμαϊδης Χ.

3Ο   Τσαούσογλου Δ. – Θωμαϊδης Χ.

4Ο   Κομματά Σ. – Μητσογιάννης Ν.

5    Κομματά Σ. – Μούλτου Ε.

6Ο   Λαμπρόπουλος  Γ. –  Μούλτου  Ε.

7Ο   Λαμπρόπουλος  Γ. –  Μούλτου  Ε.

8Ο   Μούλτου  Ε. – Μητσογιάννης Ν

10Ο   Μητσογιάννης Ν – Θωμαϊδης Χ.

11Ο   Μητσογιάννης Ν– Τσαούσογλου Δ.

12Ο   Θωμαϊδης Χ.– Κομματά Σ.

13Ο   Μούλτου  Ε. – Δουλόπουλος Γ.

Διαπολιτισμικό   Μούλτου  Ε.

 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ                                                                           ΛΥΚΕΙΑ

1Ο  Δουλόπουλος Γ. – Λαμπρόπουλος Γ.            1Ο  Δουλόπουλος Γ. – Λαμπρόπουλος Γ.

2Ο   Δουλόπουλος Γ. – Λαμπρόπουλος Γ..           2Ο  Δουλόπουλος Γ. – Λαμπρόπουλος Γ.

3Ο   Κομματά Σ. – Μητσογιάννης Ν.                        3Ο  Κομματά Σ. – Μητσογιάννης Ν.

4Ο  Λαμπρόπουλος Γ. – Τσαούσογλου Δ.            4Ο  Μούλτου Ε. – Θωμαϊδης Χ.

5Ο  Θωμαϊδης Χ. – Μούλτου Ε.

 

2Ο + 7Ο Νηπιαγωγείο : Τσαούσογλου Δ. – Θωμαϊδης Χ.

ΓΙΑ    ΤΟ  ΔΣ

Ο  Πρόεδρος                                                                                          Η Γεν.Γραμματέας

 

Μητσογιάννης Νίκος                                                                                 Μούλτου ‘Ελενα